КадриранеПонякога се налага да копираме част от файловете с бели ивици. Пропорцията на страните на файловете трябва да бъде в съотношение, както на съотношението на страните на хартията, това съотношение обикновено е 2:3. В настройките на смартфоните това съотношение го няма, затова в тези случаи можете да настроите камерата да снима в съотношение 4:3. Файлове с пропорция 16:9 се налага да бъдат орязани от ляво и дясно или копирани с бели ивици. Моля, да опишете дали снимките ви да бъдат какдрирани или не.